English

کارگاه قشقایی

کارگاه قشقایی

دستگاه سیار پرداخت فرش

 

این محصول جهت پرداخت و یکسان سازی پرزهای فرش دستبافت بکار می رودالبته ما توانایی طراحی وساخت طبق سفارش نیز میباشیم

 

شامل ماشین پرداخت وفنر تویی رویی ودینام پرداخت ومکنده وجعبه و ریل میباشدو...

 

ابعاد اندازه 250/150/50وسیارحدودا 40/30/15
وزن اولی حدودا80 کیلوگرم دومی حدودا10کیلوگرم
بازدید : 480
دستگاه سیار پرداخت فرش
سایر محصولات کارگاه قشقایی